Konferencja w ramach Śląskich Dni Społeczeństwa Informacyjnego

Logo - Polskie Towarzystwo InformatyczneLogo - DisplayLink

Konferencja objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka.


Informacje dla mediów

Katowice zaprogramowane na sukces

30 września 2008r.

Z udziałem władz miasta i przedstawicieli śląskiego biznesu 29 września br. odbyła się w Katowicach konferencja „Project Management dla Firm Innowacyjnych. Droga do sukcesu – od idei do globalnego businessu”. Dziś już wiadomo, że to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych rozwojowi śląskich kadr dla globalnych projektów informatycznych.

W konferencji uczestniczyło ponad 50 słuchaczy. Obrady zdominowało zagadnienie efektywnej współpracy śląskich środowisk nauki i biznesu. Zebrani poddali ocenie zarówno funkcjonujące w tym zakresie rozwiązania systemowe, jak i menedżerskie kompetencje śląskich inżynierów informatyków. Wiodącymi okazały się pytania: jak wykorzystać potencjał śląskich inżynierów programistów? Jak, zbrojąc ich w kompetencje menedżerskie, wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów? Co należy zrobić, by na Śląsku – w odniesieniu do sektora High-Tech - spełnił się ideał efektywnej współpracy nauki i biznesu, a R&D, czyli proces postępujący od badań do rozwoju, stało się obowiązującą praktyką?

Wśród wykładowców nie zabrakło zarówno wybitnych menedżerów (tu m.in. dr Quentin Stafford-Fraser, wynalazca kamery internetowej), jak i reprezentantów uczelni technicznych (dr inż. Jerzy Mościński, Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz środowiska informatyków (dr Janusz Trawka, Polskie Towarzystwo Informatyczne). – W tak zróżnicowanym gronie osiągnęliśmy dziś pełną zgodę co do oceny wpływu nauki na pracę przedsiębiorstw – podkreśla Mariusz Tomaka, reprezentujący w Polsce DisplayLink, partnera i głównego sponsora konferencji. – Aby, tak cenieni za umiejętności merytoryczne, śląscy programiści stali się specjalistami poszukiwanymi przez największe światowe firmy, bezwzględnie należy przygotować ich do zarządzania złożonymi projektami informatycznymi. Inżynier menedżer-programista to niejako uosobienie idei efektywnego R&D.

Organizatorami konferencji „Project Management dla Firm Innowacyjnych” było Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz liderem amerykańskiego sektora High-Tech, firmą Displaylink (konferencja towarzyszy jej wejściu na rynek śląski - DisplayLink planuje otwarcie w Katowicach regionalnego biura rozwoju oprogramowania). Honorowy patronat nad konferencją sprawował Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. Gościem specjalnym wydarzenia był senator Jerzy Szymura, jeden z głównych inicjatorów rozwoju R&D na Śląsku.

Główne wątki tematyczne konferencji:

 • rozwój efektywnych relacji nauki i biznesu – od postaw infrastrukturalnych do koncepcji R&D (Research&Developement – Badania i Rozwój),
 • Katowice na mapie inwestycji światowych liderów sektora High-Tech,
 • od pomysłu/idei po efektywne rozwiązania gospodarcze – o roli zarządzania projektem (project management) w firmach sektora High-Tech,
 • informatyczne projekty jutra – szanse, kierunki, uwarunkowania.

Więcej informacji na temat założeń, programu i gości konferencji znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem www.high-tech.org.pl Tam także udostępniamy do Państwa dyspozycji fotografie dokumentujące przebieg obrad.

Załączniki

 

Katowice zaprogramowane na sukces

24 września 2008r.

Jak wykorzystać potencjał śląskich inżynierów programistów i jak, zbrojąc ich w kompetencje menedżerskie, wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów? Co należy zrobić, by na Śląsku – w odniesieniu do sektora High-Tech - spełnił się ideał efektywnej współpracy nauki i biznesu? 29 września 2008 r. w Katowicach podczas konferencji „Project Management dla Firm Innowacyjnych” pytania te podejmą naukowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele inwestorów.

Konferencja „Project Management dla Firm Innowacyjnych” koncentruje się na prezentacji relacji sfer nauki i biznesu, roli badań w rozwoju efektywnych rozwiązań gospodarczych, a także znaczeniu kompetencji menedżerskich w projektach informatycznych. Program wydarzenia obejmuje dwie sesje wykładowe, dyskusje panelowe oraz kuluarowe prezentacje oprogramowania. Wśród gości i prelegentów nie zabraknie wybitnych znawców zagadnienia (m.in. dr Quentin Stafford-Fraser, dr inż. Jerzy Mościński) oraz praktyków zarządzania projektem informatycznym (m.in. Jonathan Jeacocke, Lewis Turner). – Chcemy zaprezentować najlepsze doświadczenia specjalistów zarządzania projektem, a także najlepsze argumenty przemawiające za rozwojem relacji nauki i biznesu czy postaw menedżerskich u inżynierów – uczestników projektów informatycznych – podkreśla Mariusz Tomaka, reprezentujący w Polsce DisplayLink, partnera i głównego sponsora konferencji. – Jeśli na Śląsku spełni się ideał efektywnego R&D, a tutejsi programiści staną się także cenionymi menedżerami, będzie to z korzyścią dla wszystkich: ich samych, regionu i inwestorów, którzy znajdą tu w pełni kompetentne kadry.

Honorowy patronat nad konferencją "Project Management dla Firm Innowacyjnych” sprawuje Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. Konferencja towarzyszy wejściu na rynek śląski lidera amerykańskiego sektora High-Tech firmy DisplayLink, która planuje otwarcie w Katowicach regionalnego biura rozwoju oprogramowania.

Konferencja "Project Management dla Firm Innowacyjnych" odbędzie się 29 września 2008 r. w Sali Ametystowej budynku Altus/Qubus (ul. Uniwersytecka 13) w godzinach od 9.30 do 15.30.

Zakres tematyczny konferencji:

 • rozwój efektywnych relacji nauki i biznesu
 • od postaw infrastrukturalnych do koncepcji R&D (Research&Developement – Badania i Rozwój),
 • Katowice na mapie inwestycji światowych liderów sektora High-Tech,
 • od pomysłu/idei po efektywne rozwiązania gospodarcze
 • o roli zarządzania projektem (project management) w firmach sektora High-Tech,
 • informatyczne projekty jutra – szanse, kierunki, uwarunkowania.

Skala oraz zasięg konferencji:

 • zasięg terytorialny: woj. śląskie
 • liczba i profil uczestników: ok. 50 menedżerów – reprezentantów śląskiego sektora High-Tech, a także przedstawiciele śląskiego samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Funkcję rzecznika konferencji pełni: Paweł Sikora, tel. bezpośredni: 501 531 948, tel. (32) 328 54 01, e-mail: p.sikora@plastikoff.pl. Na miejscu konferencji uruchomione zostanie biuro informacyjne wspierające pracę uczestniczących w obradach dziennikarzy. Biuro przekaże do Państwa dyspozycji kompletne materiały dotyczące przedmiotu konferencji, a także umożliwi kontakt z prelegentami i zgromadzonymi specjalistami, aranżując Państwa indywidualne rozmowy.

Załączniki

 

Fotografie z konferencji

Aktualności

Konferencja w Szczyrku (17.06.2010)

W najbliższych dniach (21.06.2010 - 23.06.2010) odbędzie się niezwykle ciekawa konferencja organizowana przez Polskie Towarzytwo Informatyczne przy współudziale między innymi firmy DisplayLink. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie "Project Management" w Cambridge UK. (29.11.2008)

W dniach 24 i 25 listopada grupa przedstawicieli regionu GOP w tym członkowie PTI oraz pracownicy DisplayLink (Poland) wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do Cambridge. Szkolenie dotyczyło problematyki Project Management w aspekcie ogólnym bez powiązań z konkretnymi metodologiami zarządzania projektami. Uczestnicy wyjazdu ocenili materiały przedstawione przez Oxford Project jako bardzo wartościowe, na wysokim poziomie kompetencji. Materiały mogą być w przyszłości wykorzystane jako baza do przeprowadzania podobnych szkoleń w Katowicach w ramach planowanych działań PTI na rzecz propagowania idei Project Management w naszym środowisku.

Zaproszenie na jesienną konferencję PTI (14.10.2008)

Konferencja odbyła się w Wiśle w dniach 20.10 - 24.10.2008. Więcej szczegółów na temat konferencji na stronie WWW.

Podczas konferencji „Project Management dla Firm Innowacyjnych” jej uczestnicy zostali zaproszeni przez Piotra Fuglewicza do darmowego udziału w sesji poświęconej badaniom i rozwojowi w trakcie XXIV Jesiennych Spotkań PTI w Wiśle. Sesja odbędzie się we środę 22 października. Dzięki rejestracji poprzez mechanizm niniejszej strony WWW mogą Państwo skorzystać z zaproszenia Piotra Fuglewicza i wziąć bezpłatny udział w tej sesji.

Formularz zgłoszeniowy

Podziękowanie (10.10.2008)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji w Katowicach. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania strony, gdyż w dalszym ciągu będą na niej publikowane materiały pokonferencyjne.

Materiały viedo (10.10.2008)

W dniu dzisiejszym zostały udostępnione Państwu materiały video z konferencji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadami udzielonymi przez gości konferencji oraz relacjami z wykładów.

Konferencja

Temat:
„Project Management dla Firm Innowacyjnych" droga do sukcesu – od idei do globalnego businessu
Termin:
29 września 2008r.
Miejsce konferencji:
Katowice, ul. Uniwesytecka 13, budynek Altus/Qubus
Sala Ametystowa

Organizator

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Górnośląski

ul. Lompy 2/10
40-040 Katowice

tel.: +48 32 251 98 11
www: http://www.pti.katowice.pl

Partner Konferencji - Sponsor

Logo DisplayLink

www: http://www.displaylink.pl
email: mariusz.tomaka@displaylink.com