Sponsorzy strony

Logo - Polskie Towarzystwo Informatyczne Logo - DisplayLink


Zaproszenie

Jak co roku Górska Szkoła PTI zbiera grupę naukowców i praktyków współtworzących Informatykę Polską. Organizatorzy zaprosili też kilku gości zagranicznych, w tym z europejskiej kolebki innnowacji – Cambridge.

Wykład otwierający konferencję, prowadzony przez Jamesa Quentina Staffor-Frasera, jest bez wątpienia godny polecenia. Quentin jest znakomitym przykładem na to jak można, wychodząc ze środowiska naukowego, budować na bazie rewolucyjnych pomysłów firmę o wymiarze globalnym. Właśnie problematyki występującej w przedsiębiorstwach – jak realizować z powodzeniem proces release'u softwaru skierowanego do użytkowników na całym świecie – dotyczy wykład Lewis'a Turner'a z firmy DisplayLink. Należałoby oczywiście wymienić po kolei wszystkie wykłady ze względu na ich interesującą tematykę. Polecamy też wykład niemal z pogranicza nauki i parapsychologii. Adrian Kapczyński zamierza poruszyć kontrowersyjne kwestie związane z wykorzystaniem niestandardowych metod wpływania na odbiorcę w procesach przekazu informacji.

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż w Katowicach w dniu 29 września 2008 odbyła sie konferencja:


„Project Management dla Firm Innowacyjnych"
droga do sukcesu – od idei do globalnego businessu


zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski przy partnerskim udziale firmy DisplayLink (Poland).

W konferencji wzięli udział liczni przedstwiciele zycia politycznego i gospodarczego, przedstawiciele uczelni wyższych regionu oraz inzynierowie i studenci.

Organizatorzy dziekują serdecznie przybyłym prelegentom. Dzięki uprzejmości prelegentów materiały filmowe z wykłądami w tym wykąłdy zawierające unikalną wiedze teoretyczną I praktyczna są dostępne dla Państwa na niniejszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo podsumowującym konferencję; Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górnośląski oraz firma DisplayLink (Poland) deklarują chęć dalszej współpracy na rzecz szerzenia idei Project Management w naszym środowisku. Zapraszamy takze wszyskich zainteresowanych do współpracy z nami, kontaktów, czy tez po prpstu odwiedzania niniejszej strony,

Szczególnie serdecznie zapraszamy kolejnych sponsorów, którzy chcieliby przyczynic się do rozpowszechniania jakże wartościowej umiejetności prawidłowego zarzaądzania projektami.


Serdecznie zapraszamy,
Janusz Trawka
Prezes Zarządu PTI OG

Mariusz Tomaka
Prezes Zarządu DisplayLink (Poland)

Konferencja

Temat: „Project Management dla Firm Innowacyjnych" droga do sukcesu – od idei do globalnego businessu
Termin: 29 września 2008r.
Miejsce konferencji:
Katowice, ul. Uniwesytecka 13, budynek Altus/Qubus
Sala Ametystowa

Konferencja skierowana była do dwóch grup odbiorców niezbędnych do zbudowania skutecznego innowacyjnego biznesu: do aktywnych i twórczych naukowców oraz do inżynierów, tych którzy wyrastają ponad poziom rozwiązywania codziennych problemów pielęgnacji oprogramowania.

Pozyskiwanie nowych pomysłów a następnie przekuwanie ich w produkty nastawione na globalne rynki to prawdziwe wyzwanie dla środowiska naukowego i gospodarczego w Polsce. Dotychczasowe wzorce opierające się na zamkniętych rynkach nie mogą być dobrą podstawą do budowania nowoczesnej gospodarki.

Jako kraj mamy wszelkie zasoby aby uczestniczyć w wymianie dóbr intelektualnych i produktów opartych o wiedzę na najwyższym poziomie.

Pierwsza część konferencji skierowana była do naukowców i tych twórczych inżynierów, którzy są gotowi tworzyć nowe koncepcje lub już w tej chwili mają gotowe pomysły. Chcieliśmy otworzyć dyskusję na temat jak przenieść pomysł do biznesu robiąc to szybko i z korzyścią dla wszystkich stron. Zastosowanie gotowych sprawdzonych wzorców, które przedstawiono w czasie Konferencji może być bardzo pomocne.

Druga część konferencji skierowana została do inżynierów, którzy dojrzeli do zarządzania zespołami ludzkimi. Zarządzanie w środowisku firmy innowacyjnej jest trudne i niewiele osób może pochwalić się powtarzalnymi sukcesami w tym zakresie. Ta część konferencji skierowana była także do osób zarządzających wyższego szczebla. Mamy nadzieję, że poruszane tematy oraz sposób ich prezentacji przez prelegentów pozwoliły na nabranie dystansu do własnych bieżących problemów i być może wykorzystanie w przyszłości zaprezentowanygo doświadczenia innych Managerów.

Chcielibyśmy aby konferencja stała się krokiem na drodze przechodzenia polskiego przemysłu informatycznego od roli kopisty czy użytkownika obcych rozwiązań do pozycji kreatywnego uczestnika globalnych procesów tworzenia i realnego wykorzystywania wartości intelektualnych. Bez znakomitej znajomości teorii i praktyki zarządzania procesami i projektami sami skazujemy siebie i naszych kolegów na rolę dobrego ale jednak jedynie wykonawcy cudzych koncepcji.. W sensie biznesowy oznacza to wykluczenie z kręgu korzystających z globalnego przepływu IP.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest świadome wagi wyzwań czekających polską naukę oraz polski przemysł informatyczny w najbliższej przyszłości. Tematyka konferencji dotyka jednych z najistotniejszych problemów budowania bazy dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Region Górnego Śląska dzięki nasyceniu kadrą naukowa i inżynieryjną może być jednym z najciekawszych obszarów przemysłowych w Europie ukierunkowanych na innowacje

Organizator

Logo - Polskie Towarzystwo Informatyczne Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Górnośląski

ul. Lompy 2/10
40-040 Katowice

tel.: +48 32 251 98 11
www: http://www.pti.katowice.pl

Partner Konferencji - Sponsor

Logo - DisplayLink DisplayLink

www: http://www.displaylink.pl
email: mariusz.tomaka@displaylink.com

Aktualności

Konferencja w Szczyrku (17.06.2010)

W najbliższych dniach (21.06.2010 - 23.06.2010) odbędzie się niezwykle ciekawa konferencja organizowana przez Polskie Towarzytwo Informatyczne przy współudziale między innymi firmy DisplayLink. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie "Project Management" w Cambridge UK. (29.11.2008)

W dniach 24 i 25 listopada grupa przedstawicieli regionu GOP w tym członkowie PTI oraz pracownicy DisplayLink (Poland) wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do Cambridge. Szkolenie dotyczyło problematyki Project Management w aspekcie ogólnym bez powiązań z konkretnymi metodologiami zarządzania projektami. Uczestnicy wyjazdu ocenili materiały przedstawione przez Oxford Project jako bardzo wartościowe, na wysokim poziomie kompetencji. Materiały mogą być w przyszłości wykorzystane jako baza do przeprowadzania podobnych szkoleń w Katowicach w ramach planowanych działań PTI na rzecz propagowania idei Project Management w naszym środowisku.

Zaproszenie na jesienną konferencję PTI (14.10.2008)

Konferencja odbyła się w Wiśle w dniach 20.10 - 24.10.2008. Więcej szczegółów na temat konferencji na stronie WWW.

Podczas konferencji „Project Management dla Firm Innowacyjnych” jej uczestnicy zostali zaproszeni przez Piotra Fuglewicza do darmowego udziału w sesji poświęconej badaniom i rozwojowi w trakcie XXIV Jesiennych Spotkań PTI w Wiśle. Sesja odbędzie się we środę 22 października. Dzięki rejestracji poprzez mechanizm niniejszej strony WWW mogą Państwo skorzystać z zaproszenia Piotra Fuglewicza i wziąć bezpłatny udział w tej sesji.

Formularz zgłoszeniowy

Podziękowanie (10.10.2008)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji w Katowicach. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania strony, gdyż w dalszym ciągu będą na niej publikowane materiały pokonferencyjne.

Materiały viedo (10.10.2008)

W dniu dzisiejszym zostały udostępnione Państwu materiały video z konferencji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadami udzielonymi przez gości konferencji oraz relacjami z wykładów.

Konferencja

Temat:
„Project Management dla Firm Innowacyjnych" droga do sukcesu – od idei do globalnego businessu
Termin:
29 września 2008r.
Miejsce konferencji:
Katowice, ul. Uniwesytecka 13, budynek Altus/Qubus
Sala Ametystowa

Organizator

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Górnośląski

ul. Lompy 2/10
40-040 Katowice

tel.: +48 32 251 98 11
www: http://www.pti.katowice.pl

Partner Konferencji - Sponsor

Logo DisplayLink

www: http://www.displaylink.pl
email: mariusz.tomaka@displaylink.com